Základní umělecká škola B-Art, Valašské Meziříčí

Aktuality

Závěrečné vystoupení tanečního oboru gradující energií

Závěrečné vystoupení tanečního oboru gradující energií

Dne 19. května proběhlo v Kulturním domě Zašová závěrečné vystoupení tanečního oboru Základní umělecké školy B-Art. Na této akci se představili žáci všech studijních zaměření, tedy breakingu, moderního a klasického tance, současného streetového tance, přípravky a taneční školičky.

Tento večer měl zvláštní význam, protože jsme se zde rozloučili se Zdenkou Solanskou, která byla před deseti lety u založení naší školy a po celou tu dobu vedla taneční obor. Její energie a oddanost oboru přispěly k rozvoji tanečního umění na naší škole. Byla oporou pro studenty a vždy podporovala jejich taneční aspirace. Nejenže předávala své odborné znalosti a dovednosti, ale také vytvořila pevné vztahy se svými žáky. Její pedagogický přístup byl vždy podporující a inspirativní. Díky ní mnoho žáků našlo v tanci nejen zábavu, ale také se rozvinuli v sebevědomé a všestranné tanečníky. Její odchod do penze je pro nás ztrátou, ale zároveň je to zasloužená odměna za její dlouholetou práci s dětmi.

Celý večer byl nabitý energickými choreografiemi a byl přehlídkou toho nejlepšího, co je u nás možné studovat. Večerem nás moderací provedla Iva Kruntorádová, naše absolventka a herečka. Předala se ocenění nejlepším studentům letošního roku a také jsme vzpomněli na úspěch baletního projektu Sněhurka a sedm trpaslíků, které se svými žáky letos nacvičila Karin Ulrichová, režisérka představení.

Těšíme se na budoucnost tanečního oboru a věříme, že díky Zdenčině pozitivnímu odkazu bude i nadále kvést a inspirovat další generace tanečníků. Na fotky z akce už se můžete podívat TADY.