Základní umělecká škola B-Art, Valašské Meziříčí

Projekty EU

Naše škola v současnosti realizuje projekt financovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský. Tento projekt nazvaný ZUŠ B-Art – šablony I je spolufinancovaný Evropskou unií.

Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům v Základní umělecké škole B-Art prostřednictvím:

  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
  • inovativního vzdělávání žáků v ZUŠ