Základní umělecká škola B-Art, Valašské Meziříčí

Výtvarný obor

Žáci výtvarného oboru se seznamují se základními výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika, modelování, prostorová tvorba) pomocí experimentování, zajímavých postupů, výtvarných her a akční tvorby.

Během práce na samostatných úkolech nebo výtvarných řadách z různých oblastí lidského života, historie, přírody, okolního i uměleckého světa společně s žáky rozvíjíme fantazii, zručnost, trpělivost a samostatnost.  Žáci postupně směřují od tematicky řízené tvorby dětí k individuální tvorbě dospívajících.

Výuka letos probíhá pouze ve Valašském Meziříčí.

Studujte u nás v těchto zaměřeních:

  • Přípravné studium (od 5 let)
  • Studium I. a II. stupně (od 7 do 18 let)
    • Výtvarná tvorba

Abyste u nás mohli studovat, musíte nejdřív vykonat talentovku na 50 % v těchto předpokladech:

  • domácí práce (zvládnutí tématu, zpracování – technika, úroveň)
  • pohovor (zájem o obor, samostatnost, zkušenost s tvorbou)
  • samostatná práce (volba tématu, zpracování formátu, samostatnost)

Pro tuto zkoušku si prosím připravte:

  • složku s domácími výtvarnými pracemi (různé techniky vítány)

Napadají vás ještě nějaké otázky týkající se studia výtvarné tvorby? Odpoví vám na ně Mgr. Kamila Stolářová (stolarova.kamila@b-artskola.cz, +420 736 135 719). Pokud už ale víte úplně všechno a chcete začít rovnou tvořit, přihlaste se k nám TUDY.