Literárně-dramatický obor

Žáci tohoto oboru se zaměřují na činnost dramatickou, kde se zdokonalují ve svých komunikačních dovednostech, schopnosti empatie, pohybu na jevišti, postavení těla a práci s dechem. Činnost literární je učí číst texty s porozuměním a postupně je vede k tvorbě vlastní divadelní inscenace. Děti se seznamují s dramaturgickou, režijní i hereckou prací, přičemž rozvíjí svou představivost a jazykovou tvořivost.

Výuka probíhá pouze ve Valašském Meziříčí.

Studijní zaměření, která v tomto oboru nabízíme:

  • Přípravné studium (od 5 let)
  • Studium I. a II. stupně (od 7 do 18 let)
    • Herecké studio

Abychom vás mohli přijmout ke studiu, musíte nejdřív vykonat talentovku na 50 % podle těchto kritérií:

  • herecké dispozice/improvizace
  • mluva a vyjadřování
  • kooperace ve skupině osob

Zajímalo by vás ještě něco víc ze světa literárně-dramatického oboru? Zeptejte se na to oborové vedoucí doc. Jany Janěkové (janekova.jana@b-artskola.cz). Jestli už víte všechno, co potřebujete, rovnou se k nám přihlaste TADY.