Základní umělecká škola B-Art, Valašské Meziříčí

Časté otázky

Od kolika let může dítě začít navštěvovat ZUŠ B-Art?

V ZUŠ B-Art přijímáme děti od 4 let do Hudebně-taneční a Výtvarné školičky, kde se děti s daným odvětvím seznamují formou hudebních, tanečních a výtvarných her. Rozhodující pro přijetí je spolupráce s pedagogem a zapojení se do kolektivu. Jedná se o doplňkovou činnost ZUŠ B-Art.

 

Kdy se začíná na hudebním oboru s hrou na hudební nástroj, případně s výukou zpěvu?

Při nástupu do základního studia, tedy v 7 letech, dle Rámcových vzdělávacích programů.

 

Můžu dítě odhlásit v průběhu školního roku?

Dítě můžete odhlásit pouze na konci 1. pololetí (31. ledna) nebo na konci školního roku. Výjimkou jsou pouze zdravotní důvody.

 

Jakým způsobem můžu zaplatit školné?

Převodem na účet školy. Podklady k zaplacení školného jsou zákonným zástupcům žáků zasílány e-mailem.

 

Kdy můžu dítě do ZUŠ B-Art přihlásit?

Zápisy na nový školní rok se konají vždy v dubnu a v září.

 

Můžu dítě přihlásit v průběhu školního roku?

Ano, pokud není naplněna kapacita školy a žák splní talentové zkoušky.

 

Je vyžadován v rámci tanečního oboru speciální cvičební úbor?

Ano, podle zaměření studia a požadavků vyučujících.

 

Potřebuje žák studující na výtvarném oboru nějaké vlastní výtvarné pomůcky?

Ne, veškeré výtvarné potřeby hradí škola. 

 

Jak se přihlásím do MS Teams?

Zpracovali jsme pro Vás jednoduchý návod, který naleznete ke stažení níže.