Aktuality

Studijní zaměření tanečního oboru

Studijní zaměření tanečního oboru

V rámci Tanečního oboru nabízíme v ZUŠ B-Art několik studijních zaměření:

▪ přípravné studium (pro děti ve věku 5-6 let)

▪ scénický tanec (pro děti ve věku od 7 let)

▪ street gym (pro děti ve věku od 7 let)

▪ moderní tanec (pro děti ve věku od 14let)

▪ současný streetový tanec (pro děti ve věku od 14 let) Dále pak jako doplňkové činnosti:

▪ Hudebně taneční školička pro nejmenší (pro děti ve věku 4-5 let)

▪ Žonglík (pro děti všech věkových kategorií)

Naše pojetí tance vede k výchově všestranného tanečníka, pochopení významu zdraví s respektem ke zvolenému životnímu a tanečnímu stylu v souladu s vnitřním nastavení našich žáků. Ukazujeme dětem jak komunikovat a vyjadřovat své myšlenky a emoce pohybem.

Realizujeme projekty dětských tanečních představení a dáváme přednost workshopům před soutěžemi a rivalitou, žáky vedeme ke spolupráci a tvorbě společného uměleckého díla.

Každoročně pořádáme festival TANECVALMEZ, jež spojuje naše studenty i pedagogy s profesionální scénou.

Elektronickou přihlášku pro školní rok 2021 / 2022 můžete vyplnit zde