Aktuality

Stavba povolena!

Stavba povolena!

„Skrze umění vedeme žáky k sebepoznání a kreativnímu myšlení. Vztah žáka a pedagoga stavíme na vzájemné důvěře. Žáky vedeme ke spolupráci a tvorbě společného uměleckého díla.“

ZUŠ B-Art, o. p. s. byla založena roku 2012, z počátku se profilovala jako taneční škola, postupem času se k tanečnímu oboru přidal obor hudební a literárně dramatický, v následujícím školním roce plánujeme otevřít také obor výtvarný a v budoucnu i obor audiovizuální.

Filozofií naší školy, je podpora vzájemné spolupráce mezi žáky. Propojujeme jednotlivé studijní obory a klademe důraz na tvorbu společného díla před soutěžením a rivalitou. Věříme ve všestrannost, dětem dáváme možnost podílet se na tvorbě a realizaci projektů, které jim umožní nabyté vědomosti využít v praxi. Nebo jim pomáháme realizovat jejich vlastní projekty. Takto vznikly projekty jako Tanec pralesa, Louskáček, Tři Bratři, několik videoklipů nebo mezinárodní festival současného tance pořádaný naší školou TANECVALMEZ.

Tvorba umělecké komunity a tvorba kreativního a bezpečného prostoru, ve kterém by žáci mohli svůj talent realizovat, je pro naplnění naší filozofie klíčová. Zázemí, které pro žáky nebude jen studenou budovou, ale budou zde moci svobodně spolupracovat napříč jednotlivými obory. Prostor, který jim umožní růst.

Naše vize o hřejivém a bezpečném zázemí se začala měnit v realitu během roku 2021, kdy jsme se rozhodli koupit a zrekonstruovat vlastní školní budovu. Toto rozhodnutí samozřejmě nebylo jednoduché, čekalo nás dlouhé hledání a mnoho probdělých nocí týkajících se našich finančních možností. I přesto jsme se ale rozhodli udělat obrovský krok vpřed a vyjít pravou nohou vstříc vizi, ke které jsme se deset let snažili přiblížit.

ZUŠ B-Art je o našich žácích a pedagozích, o míře talentu, kterou nás denně inspirují a ohromují, o tom, jak se díky umění objevujeme a poznáváme navzájem. Toto pouto samozřejmě není podmíněno místem, na kterém se nacházíme, je ale stěžejní pro to, abychom našim žákům umožnili růst.

A konečně je to tady, STAVBA POVOLENA !

    Předchozí příspěvek

    Nově výuka basové kytary

    Další příspěvek

    Vánoce za dveřmi