Základní umělecká škola B-Art, Valašské Meziříčí

Aktuality

Workshopy a setkávání s umělci

Workshopy a setkávání s umělci

Výuka v naší škole není jen o pravidelném docházení do hodin. Do vyučování zahrnujeme také workshopy, zájezdy do regionálních divadel nebo setkávání se s odborníky z různých uměleckých odvětví. Považujeme za důležité, aby se naši žáci nevzdělávali pouze ve svých třídách, ale aby vyráželi za živým současným uměním i přímo tam, kde vzniká.

Z posledních takovýchto akcí můžeme zmínit březnový zájezd zpěvaček a zpěváků do Národního divadla moravskoslezského na muzikál Kočky.

V dubnu se pak na stejné místo vydaly tanečnice na baletní vystoupení Hora izraelského choreografa Ohada Naharina. Večernímu představení předcházel workshop s vystupujícími umělci, kde se žákyně seznámily s pohybovým jazykem gaga, který Naharin vytvořil pro trénink svého souboru v Izraeli. Taneční dílna ale nebyla obohacující pouze prakticky, jeho účastnice totiž mohly skrze povídání s lektory nahlédnout i do historicko-kulturního kontextu tance tohoto poměrně mladého státu. Žákyně Petra Fusková komentuje svůj zážitek takto: „Co jsme si z vystoupení odnesly už je nejspíš pro každou z nás individuální. Za mě však podstatou nebylo nutně hledat ve vystoupení význam, ale nechat ten význam tak nějak přijít ke mně.“

Je skvělé, že se naši žáci učí nad uměleckými díly přemýšlet a vědí, že možnost intepretace není nikdy jen jedna. Těmito způsoby se z našich svěřenců snažíme vychovávat umělecky poučené diváky a posluchače.

Do konce školního roku nás čekají ještě dvě setkání s umělci. Jedná se o taneční workshopy s Janou Janěkovou a Šimonem Kubáněm. Už teď ale také můžeme prozradit, že na říjen plánujeme 16. ročník mezinárodního tanečního festivalu TANECVALMEZ, kde možnost vidět představení a vzdělávat se pod vedením zkušených tanečníků nabízíme i dětem ze zušek z okolních měst. Pro více informací o festivalu průběžně sledujte web tanecvalmez.cz a jeho sociální sítě.