Základní umělecká škola B-Art, Valašské Meziříčí

Školné

Výše pololetního školného pro školní rok 2024/2025:

Taneční obor

 • Hudebně-taneční školička 1250 Kč
 • Přípravné studium I. stupně 1250 Kč
 • 1.-4. ročník I. stupně 2000 Kč
 • 5.-7. ročník I. stupně 2200 Kč
 • Přípravné studium II. stupně 2200 Kč
 • Studium II. stupně 2200 Kč

Hudební obor

 • Přípravné studium I. stupně 1250 Kč
 • Studium I. a II. stupně 2000 Kč
 • Přípravné studium II. stupně 1650 Kč
 • Audiovizuální tvorba 2200 Kč

Literárně-dramatický obor

 • Přípravné studium I. stupně 1250 Kč
 • Studium I. a II. stupně 2000 Kč
 • Přípravné studium II. stupně 1650 Kč

Výtvarný obor

 • Přípravné studium I. stupně 1250 Kč
 • Základní studium I. a II. stupně 2000 Kč
 • Přípravné studium II. stupně 1650 Kč

Slevy školného

 • Množstevní sleva

Pokud žák navštěvuje více studijních zaměření, platí v plné ceně to nejdražší z nich a za každé další zaměření platí 250 Kč.

 • Sourozenecká sleva

Při přijetí sourozence stávajícího žáka získá nový žák slevu na školném ve výši 30 %. Při přijetí třetího (a každého dalšího sourozence) získají tito slevu na školném ve výši 50 %.

 • Další slevy

Nabízíme také individuální slevy z důvodu nepříznivé sociální situace.

Upozornění

 • Množstevní a sourozenecké slevy můžete uplatnit pouze u přípravného a základního studia, ne u Hudebně-taneční školičky a Audiovizuální tvorby (doplňková činnost).
 • Na slevy nevzniká automatický nárok. Rodič se musí o slevu přihlásit v kanceláři školy.