Základní umělecká škola B-Art, Valašské Meziříčí

Talentové zkoušky

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍHO STUDIA na školní rok 2022/2023

PRO PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍHO STUDIA JE NUTNÉ ABSOLVOVAT TALENTOVOU ZKOUŠKU.

(tedy pro děti, které dosáhly k 1. září 7 a více let)

PŘED ABSOLVOVÁNÍM TALENTOVÉ ZKOUŠKY MUSÍ BÝT PODÁNA PŘIHLÁŠKA.

Přihlášky ke studiu přijímáme elektronicky //pro-uchazece/prihlasky/.   

       

HUDEBNÍ OBOR

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek ke studiu. Předpoklady pro přijetí ke studiu je nutné splnit na 50 %.

 • intonační schopnost (zpěv předehraného – předzpívaného tónu)
 • rytmická schopnost (vytleskání – opakování předvedeného rytmu)
 • kombinace intonační a rytmické schopnosti – zpěv písně

TANEČNÍ OBOR

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek ke studiu. Předpoklady pro přijetí je nutné splnit na 60 %.

Fyzické dispozice

 • tělesné proporce, somatotyp
 • pohybové dispozice
 • pohybové dovednosti
 • zdravotní stav (nemoc, alergie)

Muzikálnost

 • schopnost s prožitkem vnímat hudbu v pohybu

Osobnost

 • estetický vzhled
 • vnímavost, zvídavost
 • pracovní návyky
 • sociální inteligence

Pro tuto zkoušku si uchazeč připraví:

 • tréninkový úbor/trikot nebo dostatečně přiléhavý oděv, v němž bude patrný reliéf postavy (kotníky, kolena, pas, paže, šíje), upravené vlasy, ponožky

Starší uchazeči:

 • doklady o dosažených studijních výsledcích v předchozí ZUŠ, případně doklady o zájmové nebo sportovní činnosti (doporučení pedagogů, trenérů…)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek ke studiu. Předpoklady pro přijetí je nutné splnit na 50 %.

I. stupeň základního studia (pro děti od 7 let)

 • Dokáže se srozumitelně představit a něco o sobě říct.
 • Dokáže se zapojit do skupinové aktivity.
 • Zvládá převyprávět děj svého oblíbeného filmu, knížky, seriálu.
 • Zvládá pracovat úplně samostatně či s malou pomocí učitele.
 • Ovládá své tělo v prostoru, umí vést pohyb a napodobit jej.
 • Využívá verbální i nonverbální projev.
 • Dovede přečíst krátký příběh nahlas, poté ho převyprávět vlastními slovy a zamyslet se nad ním, pojmenovat hlavní postavy a prostředí, ve kterém se děj odehrává.

II. stupeň základního studia (pro děti od 14 let)

 • Dokáže se srozumitelně představit a něco o sobě říct.
 • Dokáže se zapojit do skupinové aktivity.
 • Zvládá převyprávět děj svého oblíbeného filmu, knížky, seriálu.
 • Zvládá pracovat úplně samostatně či s malou pomocí učitele.
 • Ovládá svoje tělo v prostoru, umí vést pohyb a napodobit ho.
 • Využívá verbální i nonverbální projev.
 • Dovede přečíst krátký příběh nahlas a poté ho převyprávět vlastními slovy a zamyslet se nad ním, pojmenovat hlavní postavy a prostředí ve kterém se děj odehrává.

VÝTVARNÝ OBOR

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek ke studiu. Předpoklady pro přijetí ke studiu je nutné splnit na 50 %.

Domácí práce

 • zvládnutí tématu
 • zájem o tvorbu
 • zpracování
 • škála technik

Pohovor

 • zájem o obor
 • samostatnost
 • zkušenost s tvorbou

Samostatná práce

 • volba tématu
 • zpracování formátu
 • samostatnost

Pro tuto zkoušku si uchazeč připraví:

 • složku s domácími pracemi (různé techniky vítány)