Základní umělecká škola B-Art, Valašské Meziříčí

Literárně-dramatický obor

Metodika vyučování v literárně-dramatickém oboru se zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti dítěte od 5 let po dospívání, s respektem k individualitě, podporou dispozic a rozvoje talentu v psychofyzické rovině.

Výuka probíhá všestranně, neodděluje jednotlivé prvky a cíleně rozvíjí tyto schopnosti:

 • představivost
 • techniky mluveného projevu
 • tvůrčí myšlení i vnitřní kreativitu
 • přirozenost pohybu
 • hudební cítění
 • vokální projev
 • dechové techniky
 • kolektivní cítění
 • improvizaci

Upřednostňuje mateřský jazyk v práci s texty českých autorů i vlastní tvorbou. Nedílnou součástí je inspirace poezií a světovou dramatikou. Cílem studia je zřetelný rozvoj celkového projevu žáka v jakékoliv zvolené formě závěrečného výstupu. Otevřené hodiny vedené pedagogem jsou součástí výukového procesu. V závěru studia žáci nastudují inscenaci syntetického nebo jiného divadelního žánru, podle dispozic dané skupiny.

Výuka probíhá pouze ve Valašském Meziříčí.

Studijní zaměření, která v tomto oboru nabízíme:

 • Přípravné studium (od 5 let)
 • Studium I. a II. stupně (od 7 do 18 let)
  • Herecké studio

Abychom vás přijali ke studiu, musíte nejdřív vykonat talentovku na 50 % podle těchto kritérií:

 • herecké dispozice/improvizace
 • mluva a vyjadřování
 • kooperace ve skupině osob

Zajímalo by vás ještě něco víc ze světa literárně-dramatického oboru? Zeptejte se na to oborové vedoucí doc. Jany Janěkové (janekova.jana@b-artskola.cz). Jestli už víte všechno, co potřebujete, rovnou se k nám přihlaste TADY.