Základní umělecká škola B-Art, Valašské Meziříčí

O škole

Základní umělecká škola ZUŠ B-Art je místem, které dětem umožňuje poznávat a rozvíjet svůj talent. Zažívají díky ní pocit úspěchu, ať už na pódiu nebo ve třídě. Motivujeme je tak k vytrvalosti, týmové spolupráci a hlavně k chuti tvořit.

Děti si u nás mohou vybrat ze tří uměleckých oborů – hudebního, tanečního a literárně-dramatického. Aktivní tvůrčí činnost pak v kombinaci s individuálním přístupem učitelů přispívá k tomu, že z našich žáků vyrůstají kultivované osobnosti, poučení posluchači, diváci a v neposlední řadě mladí profesionálové, kteří pokračují ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách. Pro žáky kromě pravidelné výuky organizujeme odborné workshopy, semináře, soustředění a exkurze.

Za svou historii, dosáhla naše škola vysoké umělecké úrovně a řadí se tak mezi nejlepší v Česku. Naši žáci tradičně získávají řadu zkušeností na veřejných i soukromých vystoupeních a festivalech. V hudebním oboru se žákům věnuje tým pedagogů a muzikantů se zkušenostmi z mnoha hudebních žánrů – klasická hudba, pop, rock a další. Díky zkušenému týmu nabízíme moderní a nová odvětví. K výuce přistupujeme individuálně, nabízíme moderní výukové metody a postupy, snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost, dbáme na schopnost souhry s dalšími hudebníky a na vzájemnou spolupráci napříč studijními zaměřeními.

V rámci tanečního oboru nabízíme komplexní vzdělávání ve vlastním propracovaném výukovém programu obsahujícím klasický umělecký tanec i moderní současné styly. Žáci se tak v průběhu studia vzdělávají ve všech tanečních odvětvích, od taneční gymnastiky, akrobacie, přes klasický tanec a moderní tanec, až po dnešní taneční styly – break dance, street dance. O vysoké úrovni našeho tanečního oboru hovoří i vzdělanost našich pedagogů – každému tanečnímu stylu se věnuje specializovaný odborník.

Základem výuky Literárně-dramatického oboru jsou tvořivé činnosti – dramatické, mluvní, pohybové, slovesné, vybavující žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný projev. Snažíme se vytvářet herecké zkušenosti v rámci přípravy dramatického tvaru a také v rámci intenzivní interakce s divákem. Výuku obohatíme žákům návštěvami divadelních představení a zákulisí, workshopy se zajímavými profesionály z divadelního prostředí, prací s mikrofonem a kamerou, dabingem, ale hlavně hereckou prací v rámci společného divadelního představení.

Jsme nesmírně hrdí na naše úspěšné baletní projekty – Sněhurka a sedm trpaslíků, Louskáček a Tanec pralesa a hudební projekt Tři bratři.

ZUŠ B-Art má již několik studentů studujících na konzervatořích. Proto doufáme, že se nám bude dařit na tuto tradici navazovat a že se k nám absolventi v budoucnu budou vracet, třeba i se svými ratolestmi. Věříme také, že díky péči našich pedagogů a vedení školy budeme i nadále patřit k významným hudebním a tanečním centrům našeho města a jeho okolí.

Jsme také pořadateli mezinárodního festivalu současného tance TANECVALMEZ.