Změna organizace výuky

Změna organizace výuky

Ve 40.-42.týdnu je předmět SOUČASNÝ TANEC suplován p.uč. Michaelou Drozdovou.

Děkujeme