Výuka TO začíná 18.5.2020

Výuka TO začíná 18.5.2020

V pondělí 18. května se NAŠE ŠKOLA OPĚT  ROZTANČÍ!!!

Je dokončena evidence žáků PREZENČNÍ VÝUKY. Některé skupiny budou částečně vedeny i DISTANČNĚ.

Omlouvejte děti do třídní knihy www.izus.cz  nejpozději do 8 hodin ráno dne jeho absence.

 

Dle dohody v zájmu ochrany zdraví budou prostory školy využívány pouze žáky.

  • PŘÍCHODY-ODCHODY dle rozvrhu
  • učitel před 1.výukou tance převezme ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ dítěte
  • ROUŠKA (nejlépe na gumičky za hlavou, aby se mohla stahovat níže na krk, stálé nasazování a schovávání do sáčku je při hodině tance nepraktické)
  • ODSTUPY 2m
  • VYUŽITÍ ŠATNY (krátce za účelem vyzutí, odložení svrchního šatstva, po výuce oblečení)
  • TANEČNÍ ÚBOR, ÚČES částečně z domova
  • Doporučení: bílé rukavičky, přezůvky

Dotazy-připomínky ohledně výuky směřujte formou SMS na paní Solanskou, tel. 732 139 594.

Pro zájemce o nastudování zdravotních pravidel. Pravidla zde.