Výtvarný obor

Nabídneme všestrannou výtvarnou činnost pro žáky ve věku od 4 do 18 let. Žáci se zde setkají s různorodými výtvarnými technikami, materiály a zajímavými postupy (od tradičních přes experimentální a současné výtvarné techniky).

Během práce na samostatných úkolech nebo výtvarných řadách z různých oblastí lidského života, historie, přírody, vnějšího i vnitřního vesmíru, okolního i uměleckého světa budeme společně s žáky rozvíjet fantazii, zručnost, trpělivost a samostatnost.

Výuka probíhá jednou týdně v tříhodinovém nebo dvouhodinovém bloku. Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky.

  • výtvarná školička – od 4 let
  • přípravné studium – od 5 let
  • studium I. stupně – od 6 do 13 let
  • studium II. stupně – od 14 do 18 let