Výtvarný obor

Nabídneme všestrannou výtvarnou činnost pro žáky ve věku od 6 do 18 let, (studium I. stupně je určeno pro žáky od 6 do 13 let a studium II. stupně pro žáky ve věku 14 – 18 let), žáci se zde setkají s různorodými výtvarnými technikami, materiály a zajímavými postupy (od tradičních přes experimentální a současné výtvarné techniky).

Během práce na samostatných úkolech nebo výtvarných řadách z různých oblastí lidského života, historie, přírody, vnějšího i vnitřního vesmíru, okolního i uměleckého světa budeme společně s žáky rozvíjet fantazii, zručnost, trpělivost a samostatnost.

Výtvarný obor je přístupný všem věkovým kategoriím (od 6 let do 18let), výuka probíhá jednou týdně v tříhodinovém nebo dvouhodinovém bloku.

Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky.