Rozvrh

Změna ve výuce tanečního oboru 16. – 20. 12. 2020 zde: /info/zmena-ve-vyuce-to-16-20-12-2020/

ROZVRH TO I.pol

Názvy studijního zaměření:        

I. stupeň studia tance   A/Scénický tanec, B/Street-Gym

II. stupeň studia tance   A/Moderní tanec

V             místo výuky Valašské Meziříčí

Z              místo výuky Zašová

PTV        Přípravná taneční výchova

1…7        ročníky

TAG       předmět I. stupně Taneční gymnastika

KLT         předmět I. stupně Klasický tanec

*            volitelný předmět

ŠPIČKY  Tanec na špičkách

STREET Streetový tanec

BREAK  zaměření streetového tance

MOT      předmět I. stupně

II MOT  II. stupeň výuky, studijní zaměření Moderní tanec

Tpx        Taneční praxe