Odhlášky

Vzhledem k tomu, že jsme škola zapsaná v rejstříku škol, chcete-li odhlásit žáka ze studia v naší škole, musíte podat písemnou odhlášku. Tu si můžete vytisknout:

  • předvyplněnou přímo ze systému IZUŠ z dokumentů žáka
  • univerzální z odkazu ZDE.

Podepsanou odhlášku pak:

  • zašlete poštou na adresu Sokolská 143, 757 01 Valašské Meziříčí
  • osobně doručte do kanceláře školy
  • naskenujte nebo vyfoťte a zašlete na e-mail office@b-artskola.cz.

Není možné odhlásit žáka zpětně! Datum odhlášky tedy nemůže být starší než aktuální datum. Pokud použijete univerzální odhlášku, uveďte v ní prosím přesný název studijního zaměření.