hover

Taneční obor

V rámci tanečního oboru nabízíme komplexní vzdělávání ve vlastním propracovaném výukovém programu obsahující klasický a moderní tanec jako umělecké zaměření vyžadující dlouhodobou a vysoce odbornou průpravu a zaměření na současné taneční styly. Žáci se v průběhu studia vzdělávají v předmětech přípravná taneční průprava, taneční gymnastika a akrobacie, klasický tanec a tanec na špičkách, moderní tanec, pohybová výchova současných trendů v tanci (break dance, street dance). Náš vzdělávací program umožňuje pedagogům specializovat se na dané taneční styly a v nich účelně propracovat metodiku i uplatňovat individuální přístup k dětem. Vyústěním této formy výuky bude výběr do uměleckého souboru s celoročním tanečním programem vystoupení.

V rámci tanečního oboru vyučujeme:

  • Tanečně hudební školička (od 4 let)
  • Přípravná taneční výchova (od 5 let)
  • Základní studium (od 7 let)
  • Taneční workshopy, přednášky, soustředění, zájezdy na představení a koncerty
IMG_2893Tanečně hudební školička
Tanečně hudební školička je pro děti od 4 let. Děti se v ní seznamují s prostředím, hudbou a pohybem formou hry. Hodina je doprovázena hrou na klavír a korepetitorem.
IMG_3210Taneční gymnastika
V taneční gymnastice vede zvládnutí všestranných gymnastických dovedností k vyjádření zážitků a pocitů vyvolaných hudbou. Obsah hodiny je tvorba pohybové zásoby, akrobacie, cvičení s náčiním a orientace v prostoru.
IMG_4536Moderní tanec
Žáci se seznamují s tanečními technikami Limón, Graham, Horton, contemporary a kontaktní improvizací. Svým pohybem dokážou vyjádřit své emoce a prožitky.
IMG_4506Klasický tanec
Je základem pro všechny ostatní taneční techniky. Žáci se v průběhu studia seznamují s základními prvky cvičení u tyče a na volnosti, osvojují si skokovou techniku.

IMG_4655Street-Gym
Studijní zaměření pro chlapce, které kombinuje prvky gymnastiky, akrobacie a streetového tance.
IMG_2953Přípravná taneční výchova
IMG_4689

Street dance

Na ZUŠ B-Art se žáci seznamují s různorodými tanečními styly z oblasti streetu - dancehall, old school, house dance, lockin, hype. new school, twerk atd.
IMG_4190Tanec na špičkách

Je vrcholem dívčí klasické taneční techniky.

 

děkujeme našim sponzorům a partnerům