Taneční obor

Žáci tanečního oboru se mohou vzdělávat v těchto studijních zaměřeních:

Hudebně-taneční školička (od 4 let)

Přípravné studium I. stupně (od 5 let)

Studium I. stupně (od 7 do 13 let)

 • scénický tanec
 • street-gym

Přípravné studium II. stupně (od 13 let)

Studium II. stupně (od 14 do 18 let)

 • moderní tanec
 • klasický tanec
 • moderní streetový tanec
 • breaking

Naše další aktivity:

 • pořádáme workshopy a taneční dílny nad rámec výuky
 • umožňujeme žákům pracovat na vlastních invenčních nápadech při tvorbě tanečních projektů
 • v rámci mezioborové spolupráce naší ZUŠ vytváříme tanečně-pěvecká vystoupení (Srdce nehasnou, Voda živá)
 • realizujeme vlastní taneční představení (Louskáček, Sněhurka a sedm trpaslíků)
 • programově se podílíme na výchovných koncertech pro děti mateřských a základních škol
 • zveme si tanečníky a choreografy z celé republiky (Václav Kuneš, Ondřej Vinklát, Tomáš Rychetský a Denisa Musilová)
 • spolupracujeme s Tanečním centrem Praha (představení Tanec pralesa, přestup žáků do konzervatoře-gymnázia)
 • pořádáme zájezdy do regionálních divadel
 • pořádáme festival TANECVALMEZ, který inspiruje žáky, učitele i ostatní fanoušky tance
 • vysíláme naše pedagogy na stáže (Duncan centre Praha, Norská baletní škola Oslo)
 • připravujeme uchazeče k dalšímu uměleckému vzdělávání, studiu pedagogiky či praxi v amatérských uměleckých souborech

Pro více informací o jednotlivých zaměřeních klikni:

 • Hudebně-taneční školička (od 4 let)
 • Přípravné studium I. stupně (od 5 let)
 • Studium I. stupně - scénický tanec (od 7 let)
 • Studium I. stupně - street-gym (od 7 let)
 • Přípravné studium II. stupně (od 13 let)
 • Studium II. stupně (od 14 let)

Hudebně-taneční školička

Múzická výchova nejmenších dětí (4-5 let) se opírá o jejich smysl pro kolektivní hru, pohyb, hudební cítění a o jejich přirozenou fantazii. V raném věku děti potřebují k hudebnímu prožitku i prožitek pohybový. Významným momentem hudebně-pohybové výchovy je nutnost soustředit všechny žáky na společný rytmus, vyjádření hudební melodie a dynamiky. Výuka se nese v atmosféře pohádkových příběhů, her, zpěvu písniček a výchovy po stránce citové, etické a estetické.

Přípravné studium I. stupně /dvouletá průprava/

V přípravném studiu poznáváme, ověřujeme a rozvíjíme talent dětí. Hledáme způsoby aktivního, citlivého vnímání krásy, nacvičujeme uvědomování si vlastního pohybu. Používáme cvičení průpravná, akrobatická a hudebně-rytmická. Pracujeme jak s rozumovou složkou osobnosti, tak i představivostí, abychom rozvíjeli dětskou pohybovou tvořivost. Děti si navyknou pravidelné docházce a práci v kolektivu. Na závěr této přípravy jsou děti přizvány k talentové zkoušce do základního studia, ve které se prověřuje duševní a tělesná způsobilost malých zájemců.


STUDIUM I. STUPNĚ


Scénický tanec /sedmileté studium/

Povinné předměty pro I. stupeň:

 • Taneční gymnastika /TAG/ /čtyřletá průprava/

TAG rozvíjí pohyb na základě anatomických a fyziologických dispozic dětí a dbá na správné návyky držení těla. Vytváří zásobu cvičebních tvarů a vazeb, tanečních kroků a skoků, podporuje rozvoj pohybové paměti. Hojně využívá k tréninku rekvizity (šátky, závoje, stuhy, míče, švihadla, obruče). Děti absolvují akrobatickou průpravu. Současně rozvíjíme i vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební, prostorové i kolektivní cítění a probouzíme dětskou tvořivost.

 • Základy klasického tance /KLT/ /šestiletá průprava/

Výuka KLT začíná tehdy, až mají děti fyzicky připravené tělo (správné držení, vytočení nohou v kyčlích, pružné vazy a páteř, odrazovou sílu) a jsou duševně vyzrálejší, aby byly trpělivé, pilné a hudebně vnímavé. Balet dokáže ztvárnit veselí, tragiku, lásku, humor i radost. Výuka má jasně daná pravidla, která se vyvíjela po celá staletí. Než děti vyjdou na jeviště, budou se učit přesně provádět dané postoje i pohyby. K vyjádření pocitů, myšlenek a děje patří i mimika a gesta. Scéna, kostýmy a líčení jsou rovněž tradiční součástí baletu.

 • Základní principy moderních tanečních technik /MOT/ /tříletá průprava/

Tento předmět navazuje na Taneční gymnastiku. Moderní tanec současnosti je volnější formou uměleckého vyjádření. To, co nazýváme moderním tancem, je již téměř sto let staré. Vývoj byl poznamenán osobnostmi americké a německé linie i českých nadšenců, kteří po sametové revoluci hledali nové taneční techniky, výrazové prostředky a spolupracovali napříč uměleckými žánry. Vybrané sestavy cviků (tzv. metodiky) stylizují pohybový projev tanečních adeptů a jejich umělecký výraz. MOT patří do rodiny současných tanců a má velký podíl na dnešní výuce tanců.

 • Taneční praxe /TPX/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žáci rozvíjejí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Zpočátku je praxe včleněna do výuky TAG, následuje KLT, MOT, STREET. Vyhodnocujeme též účast v dlouhodobých projektech.

Volitelný předmět pro I. stupeň:

 • Streetový tanec /STREET/

Streetový tanec přibližuje tanečním adeptům různé směry hip hopové kultury, která k nám pronikla po pádu železné opony. Vzešla z ulic amerických velkoměst a rozšířila se po celém světě. Tato kultura žije díky tanečním battlům, street dance campům, klubové scéně a četným workshopům. Je oblíbená zejména u teenagerů. I zde platí, že volená taneční forma má své odborníky, tradice a způsob výuky (Hip hop dancing/Old school, New school).

Zařazení streetových tanců do osnov naší umělecké školy je odvážným krokem, kterým chce B-Art podpořit fenomén dnešní doby. Hip hopová kultura totiž od 80. a 90. let 20. století významně ovlivnila hudbu, tanec i módu a rozšířila se hojně i k nám.

Street-gym /sedmileté studium/

Povinné předměty pro I. stupeň:

 • Taneční gymnastika /TAG//čtyřletá průprava/

TAG rozvíjí pohyb na základě anatomických a fyziologických dispozic dětí a dbá na správné návyky držení těla. Vytváří zásobu cvičebních tvarů a vazeb, tanečních kroků a skoků. Děti absolvují akrobatickou přípravu, statické rovnovážné polohy, kotouly, přemety, které se v modifikované podobě využívají v odborných tanečních předmětech. TAG rozvíjí pohybovou paměť, podněcuje k hudebnímu cítění a učí žáky chápat a naplňovat společenské poslání tance. V tomto předmětu zařazujeme ve vyšších ročnících metodiku klasického a moderního tance.

 • Streetový tanec /STREET/

Streetový tanec přibližuje tanečním adeptům různé směry hip hopové kultury, která k nám pronikla po pádu železné opony. Vzešla z ulic amerických velkoměst a rozšířila se po celém světě. Tato kultura žije díky tanečním battlům, street dance campům, klubové scéně a četným workshopům. Je oblíbená zejména u teenagerů. I zde platí, že volená taneční forma má své odborníky, tradice a způsob výuky (Hip hop dancing/Old school, New school).

Zařazení streetových tanců do osnov naší umělecké školy je odvážným krokem, kterým chce B-Art podpořit fenomén dnešní doby. Hip hopová kultura totiž od 80. a 90. let 20. století významně ovlivnila hudbu, tanec i módu a rozšířila se hojně i k nám.

 • Taneční praxe /TPX/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žáci rozvíjejí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Vyhodnocujeme též účast v dlouhodobých projektech.

Přípravné studium II. stupně

Přípravné studium II. stupně je mezistupněm pro děti od 13 let, které nemají dostatečnou taneční průpravu pro navazující studium tance II. stupně a umožňuje jim tak doplnit znalosti promeškané v I. stupni studia tance.


STUDIUM II. STUPNĚ


Klasický tanec /čtyřleté studium/

Povinné předměty pro II. stupeň:

 • Klasický tanec /KLT/

Žáci prohlubují své dovednosti klasické taneční techniky. Zaměřují se na složitější taneční prvky. Velká pozornost směřuje k estetickému vyjádření pocitů, myšlenek a děje, ke kterému patří i vnímání scény, kostýmu a líčení. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali vyjádřit svůj názor na umělecká díla. Důležitou součástí je též podat konstruktivní kritiku k sobě samému i k ostatním tanečníkům.

 • Taneční praxe /TPX/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žáci rozvíjejí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Žák spolupracuje na tvorbě choreografie, na výběru hudby a kostýmů.


Moderní tanec /čtyřleté studium/

Povinné předměty pro II. stupeň:

 • Moderní tanec /MOT/

To, co nazýváme moderním tancem, je už téměř sto let staré. Vývoj byl poznamenán osobnostmi americké a německé linie i českých nadšenců, kteří po sametové revoluci hledali nové taneční techniky, výrazové prostředky a spolupracovali napříč uměleckými žánry.

Naše ZUŠ zve i současné choreografy (např. Václava Kuneše, Tomáše Rychetského), kteří obohacují taneční praxi našich studentů.

Ve II. stupni studia tanečníci propracovávají své dovednosti, učí se kontaktní improvizaci, pracují s partnerem. Naučené taneční techniky obohacují vlastním výrazovým projevem.

 • Taneční praxe /TPX/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žák rozvíjí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Žák spolupracuje na tvorbě choreografie, na výběru hudby a kostýmů.


Současný streetový tanec /čtyřleté studium/

Povinné předměty pro II. stupeň:

 • Současný streetový tanec /STREET/

Streetový tanec přibližuje tanečním adeptům různé směry hip hopové kultury, která k nám pronikla po pádu železné opony. Vzešla z ulic amerických velkoměst a rozšířila se po celém světě. Tato kultura žije díky tanečním battlům, street dance campům, klubové scéně a četným workshopům. Je oblíbená zejména u teenagerů. I zde platí, že volená taneční forma má své odborníky, tradice a způsob výuky (Hip hop dancing/Old school, New school).

Zařazení streetových tanců do osnov naší umělecké školy je odvážným krokem, kterým chce B-Art podpořit fenomén dnešní doby. Hip hopová kultura totiž od 80. a 90. let 20. století významně ovlivnila hudbu, tanec i módu a rozšířila se hojně i k nám.

 • Taneční praxe /TPX/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žák rozvíjí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Žák spolupracuje na tvorbě choreografie, na výběru hudby a kostýmů.


Breaking /čtyřleté studium/

Povinné předměty pro II. stupeň:

 • Breaking /BREAK/

Breaking (jinak break dance, b-boying) je bezkontaktní, akrobatický druh street dance, kde se tanečník nazývá b-boy, tanečnice g-girl. Breakdance je jednou ze základních částí kultury hip hopu. Vyvinul se mezi afroamerickou mládeží v jižním Bronxu v New Yorku a v Los Angeles na začátku 70. let 20. století. Je populární hlavně u mládeže a obsahuje taneční prvky jako jsou Toprock, Footwork, Freezes a Power moves.

 • Taneční praxe /TPX/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žák rozvíjí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Žák spolupracuje na tvorbě choreografie, na výběru hudby a kostýmů.