Taneční obor

Žáci tanečního oboru se pomocí hudby a pohybu učí vnímat vlastní tělo. Učitelé jim pomáhají všestranně rozvíjet pohybové schopnosti, obratnost a prostorové cítění, a získávat tak základy k zvládnutí mnoha tanečních technik. Spolu s osvojením správného držení těla a zapojováním jeho jednotlivých částí učíme žáky vyjadřovat své myšlenky a pocity.

Výuka probíhá pouze ve Valašském Meziříčí a Zašové.

V jakých studijních zaměřeních u nás můžete studovat:

 • Hudebně-taneční školička (od 4 let)
 • Přípravné studium I. stupně (od 5 let)
 • Studium I. stupně (od 7 do 13 let)
  • Scénický tanec
  • Street-gym  
 • Studium II. stupně (od 14 do 18 let)
  • Klasický tanec
  • Moderní tanec
  • Současný streetový tanec
  • Breaking

Abychom vás přijali ke studiu, musíte nejdřív vykonat talentovku a splnit 60 % v těchto kritériích:

 • fyzické dispozice
  • pohybové dispozice
  • pohybové dovednosti
  • zdravotní stav
 • muzikálnost
  • schopnost vnímání hudby a pohybu
 • osobnost
  • vnímavost, zvídavost
  • pracovní návyky
  • sociální inteligence

Pro tuto zkoušku si uchazeč připraví:

 • tréninkový úbor/trikot nebo jiný přiléhavý oděv, ve kterém bude patrný reliéf postavy (kotníky, kolena, pas, paže, šíje), upravené vlasy, ponožky
 • starší žáci – doklady o dosažených studijních výsledcích v předchozí ZUŠ, zájmové nebo sportovní činnosti (doporučení pedagogů, trenérů atd.)

Další taneční aktivity, které nabízíme:

 • workshopy a taneční dílny nad rámec výuky
 • tvorba vlastních tanečních představení (Louskáček, Sněhurka a sedm trpaslíků)
 • výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ
 • spolupráce s tanečníky a choreografy z celé republiky (Václav Kuneš, Ondřej Vinklát, Tomáš Rychetský, Denisa Musilová atd.)
 • zájezdy do regionálních divadel
 • pořádání mezinárodního tanečního festivalu TANECVALMEZ
 • stáže pro taneční pedagogy (Konzervatoř Duncan centre, Praha; Norská národní baletní akademie, Oslo)

Odpovědi na vaše otázky týkající se studia tance u nás vám zodpoví vedoucí tanečního oboru MgA. Adéla Míšková (miskova.adela@b-artskola.cz, +420 732 139 594). Pokud žádné nemáte, rovnou se k nám přihlaste TADY.