hover

Zápis žáků

Aktuální informace o přijímání nových žáků:

ZUŠ B-Art nabízí zájemcům o studium taneční a hudební obor.

Děti od 3 do 5 let přijímáme do TANEČNĚ-HUDEBNÍ ŠKOLIČKY – děti se seznamují s prostředím, hudbou a pohybem formou pohybových a rytmických her. Hodina je doprovázena hrou na klavír korepetitorem.

Od 5 let přijímáme žáky do přípravného studia, od 7 let do základního studia.

 

Talentové zkoušky

3. kolo talentových zkoušek do tanečního a hudebního oboru proběhne v pátek 22. září od 17:00
Komenského 1275, Valašské Meziříčí

 

Výuka

V rámci hudebního oboru od nového školního roku 2017/2018 nově nabízíme: hru na kytaru, hru na saxofon, hru na klarinet, hru na flétnu, hru na bicí nástroje

Bližší informace na tel. č. 725 550 167, email: office@b-artskola.cz

Výuka tanečního oboru probíhá ve Valašském Meziříčí na ulici Komenského 1275 a v Zašové v zrcadlovém sále v Kulturním domě. Výuka hudebního oboru probíhá rovněž ve Valašském Meziříčí ve stejné budově, v Zašové na Základní škole Zašová a v Ratiboři na Základní škole Ratiboř.

 

Slevy školného

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme našim žákům tyto slevy zvýhodňující sourozence a žáky navštěvující více studijních zaměření.

Tyto slevy se týkají žáků navštěvující běžné studium, nikoliv dětí navštěvujících taneční a hudební školičku

  • Žák studující více zaměření bude platit školné pouze za jedno zaměření! V případě, že je školné těchto zaměření různé, žák zaplatí pouze to vyšší.

Příklad: Žák navštěvuje výuku streetového tance (půlroční školné 1.900,- Kč) a dále výuku populárního zpěvu (1500,- Kč). Výsledné školné bude pouze 1.900,- Kč ! 

  •  Sourozenecká sleva:
    • při přijetí sourozence stávajícího žáka získá nový žák slevu na školném ve výši 30%!
    • Při přijetí třetího (a každého dalšího sourozence) získají tito slevu na školném ve výši 50%!

Pozn.: při přijetí dvou sourozenců najednou (v jednom školním roce), a pří navštěvování žáků pokračujících z předešlého školního roku je sleva uplatňována na to nižší školné.

Příklad 1: Ve škole studuje Tomáš hru na klavír (půlroční školné 1.500,- Kč), při přijetí jeho sestry Marie, která bude studovat streetový tance (půlroční školné 1.900,- Kč), tato sestra nebude platit plné půlroční školné 1.900,- Kč ale částku sníženou o 30% – tedy 1.330,- Kč.

Příklad 2: Do školy nastoupí sestra sourozenců Tomáše a Marie z Příkladu 1 a bude studovat taneční přípravku (půlroční školné 1.000,-). Tato sestra však nebude platit plné školné 1.000,- Kč, ale částku sníženou o 50%, tedy 500,- Kč.

Příklad 3: Všichni tři sourozenci z Příkladu 1 a 2 nastoupí do školy najednou, nebo všichni studují od 1. září, protože přecházení z nižších ročníků naší školy. Nebudou platit plné půlroční školné 4400,-Kč (1500 + 1900+ 1000) ale sníženou částku 3.450,- Kč, protože druhé nejvyšší školné bude sníženo o 30% a třetí o 50%, tedy 1.900 + 0,7 * 1.500 + 0,5*1.000.

Kontaktní formulář

Zájemce o studium

Zákonný zástupce

Vyplňte pokud zájemce o studium nedosáhl 18-ti let.

Přihlášky ke stažení

Přihláška ke studiu na škole B-Art

Přihláška do přípravné školičky (pro děti, které k 1.září nedosáhnou věku 5 let)

Informace o školném

Výše pololetního školného pro šk. rok 2017/18
—————————————–

Taneční obor

taneční školička pro nejmenší                  1000 Kč

přípravné studium prvního stupně         1000 Kč

1. až 2. ročník prvního stupně                   1600 Kč

3. až 6. ročník prvního stupně                   1700 Kč

7. ročník prvního stupně                             1800 Kč

přípravné studium druhého stupně        1700 Kč

2. stupeň – Klasický tanec                           1900 Kč

2. stupeň – Moderní tanec                         1900 Kč

2. stupeň –  Streetový tanec                        1900 Kč

2. stupeň –  Disco tanec                               1900 Kč

 

Hudební obor:

Přípravná hudební výchova                                                  800,- Kč
Základní studium a přípravné studium II. stupně      1500,- Kč

Množstevní sleva:
žák navštěvující více zaměření platí pouze za to dražší z nich

Sourozenecká sleva:
druhý sourozenec – sleva 30%
třetí a další sourozenci – sleva 50%

Další slevy:
možnost individuálních slev z důvodů nepříznivé sociální situace

Na slevu nevzniká automatický nárok. Rodič se o slevu musí přihlásit v kanceláři školy ve Valašském Meziříčí.

děkujeme našim sponzorům a partnerům