Časté otázky

Od kolika let může dítě začít navštěvovat ZUŠ B-Art?

V ZUŠ B-Art přijímáme děti od 4 let do taneční a hudební školičky, kde se děti s daným odvětvím seznamují formou tanečních a hudebních her. Rozhodující pro přijetí je spolupráce s pedagogem a zapojení se do kolektivu.

Jedná se o doplňkovou činnost ZUŠ B-Art.

Jak probíhá studium na ZUŠ B-Art?

3-5 let – školička – doplňková činnost

Studijní zaměření:
5-6 let –  přípravná výchova
7-14 let – základní studium – I. stupeň
14-18 let – základní studium – II. stupeň

Žák je přijímán na základě absolvování talentové zkoušky.

Musí žák v rámci tanečního oboru navštěvovat všechny taneční styly?

V ZUŠ B-Art si klademe za cíl vychovat všestranného tanečníka. Proto dbáme na to, aby si v průběhu
I. stupně prošli všemi tanečními styly – od 7 do 14 let postupně vyučujeme tyto předměty – taneční gymnastiku, akrobacii, klasický a moderní tanec, break dance a street dance. V rámci I. stupně tak opravdu musí žáci navštěvovat všechny předměty. Své zaměření si žák vybírá po nástupu na II. stupeň.

Kdy se začíná na hudebním oboru s hrou na hudební nástroj, případně s výukou zpěvu?

Při nástupu do základního studia – tedy v 7 letech – dle Rámcových vzdělávacích programů.

Můžu dítě odhlásit v průběhu školního roku?

Dítě můžete odhlásit pouze na konci 1. pololetí (31. ledna) nebo na konci školního roku. Výjimkou jsou pouze zdravotní důvody.

Jakým způsobem můžu zaplatit školné?

Převodem na účet školy. Podklady k zaplacení školného jsou zákonným zástupcům žáků zasílány na e-mail.

Kdy můžu dítě do ZUŠ B-Art přihlásit?

Zápisy na nový školní rok se konají vždy v dubnu a v září.

Můžu dítě přihlásit v průběhu školního roku?

Ano, pokud není naplněna kapacita školy a žák splní talentové zkoušky.

Je vyžadován v rámci tanečního oboru speciální cvičební úbor?

Ano, dle zaměření a požadavků vyučujících.