Talentové zkoušky

PRO PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍHO STUDIA JE NUTNÉ ABSOLVOVAT TALENTOVOU ZKOUŠKU

(tedy pro děti, které dosáhly k 1. září 7 a více let)

PŘED ABSOLVOVÁNÍM TALENTOVÉ ZKOUŠKY MUSÍ BÝT PODÁNA PŘIHLÁŠKA

TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO PŘIJETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

KRITÉRIA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK na školní rok 2019/2020

Taneční obor ZUŠ B-Art, o.p.s., ZAŠOVÁ

TALENTOVÁ ZKOUŠKA do ZÁKLADNÍHO STUDIA  

Pro zájemce o Základní studium 1.-7.ročníku I.stupně předkládáme požadavky:

ZÁKLADNÍ OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY DÍTĚTE                                                                    

Přijímací pohovor, postoje a reakce při Tzk

Osobnostní typ/individualista-nízká sebekontrola-vysoká sebekontrola

FYZICKÉ PŘEDPOKLADY                                                                                                            

Estetický tělesný vzhled, úbor, účes                                                                                                 

Tělesné proporce                                                                                                                                    

fyziologický zakřivená páteř, souměrná postava (úchylky kolen, délka končetin, obezita)

Fyzické dispozice                                                                                                                                     

pohyblivost velkých kloubů a páteře 

klenba nohy, odrazová síla dolních končetin, test koordinace

POHYB a RYTMUS

Prostorová orientace                                                                                                                              

Pohybové dovednosti                                                                                                                            

Rytmika/hudebně-pohybová výchova                                                                                                                                                                     

KREATIVITA

Vlastní nápad                                                                                                                                           

Výrazové ztvárnění (rytmus, dynamika, prostor)                                                                           

Vnímání hudební předlohy                                                                                                                   

Využití rekvizity                                                                                                                                        

            Pro tuto zkoušku je nutný cvičební trikot světlé barvy:

Dívky/trikot bez sukénky (punčocháče nebo legíny)

Chlapci/tílko nebo tričko s krátkým rukávem, legíny (krátké nohavičky).