Talentové zkoušky

PRO PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍHO STUDIA JE NUTNÉ ABSOLVOVAT TALENTOVOU ZKOUŠKU

(tedy pro děti, které dosáhly k 1. září 7 a více let)

PŘED ABSOLVOVÁNÍM TALENTOVÉ ZKOUŠKY MUSÍ BÝT PODÁNA PŘIHLÁŠKA

TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO PŘIJETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Talentová zkouška tanečního oboru dne 17.5.2019 pouze ve Valašském Meziříčí v 18hod. Talentová zkouška v Zašové je ZRUŠENA!
Děkujeme

 • KRITÉRIA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK na školní rok 2019/2020
 • Taneční obor ZUŠ B-Art, o.p.s., ZAŠOVÁ
 • TALENTOVÁ ZKOUŠKA do ZÁKLADNÍHO STUDIA  
 • Pro zájemce o Základní studium 1.-7.ročníku I.stupně předkládáme požadavky:
 • ZÁKLADNÍ OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY DÍTĚTE                                                                    
 • Přijímací pohovor, postoje a reakce při Tzk
 • Osobnostní typ/individualista-nízká sebekontrola-vysoká sebekontrola
 • FYZICKÉ PŘEDPOKLADY                                                                                                            
 • Estetický tělesný vzhled, úbor, účes                                                              
 • Tělesné proporce                             
 • fyziologický zakřivená páteř, souměrná postava (úchylky kolen, délka končetin, obezita)
 • Fyzické dispozice               
 • pohyblivost velkých kloubů a páteře 
 • klenba nohy, odrazová síla dolních končetin, test koordinace
 • POHYB a RYTMUS
 • Prostorová orientace                   
 • Pohybové dovednosti výchova                                                                      
 • KREATIVITA
 • Vlastní nápad                                                                                                                     
 • Výrazové ztvárnění (rytmus, dynamika, prostor)                                                                           
 • Vnímání hudební předlohy                                                                                                         
 • Využití rekvizity                                                                                                                                        
 • Pro tuto zkoušku je nutný cvičební trikot světlé barvy:
 • Dívky/trikot bez sukénky (punčocháče nebo legíny)
 • Chlapci/tílko nebo tričko s krátkým rukávem, legíny (krátké nohavičky).