Talentové zkoušky

DATA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:

 3. 9. 2020 – od 15:00 TANEČNÍ OBOR (malý a velký sál, I. patro)

14. 9. 2020 – od 14:30 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR (malý sál, I. patro)

11. 9. 2020 – od 17:00 HUDEBNÍ OBOR (modrá učebna, II. patro)

MÍSTO KONÁNÍ:

ZUŠ B-Art, Komenského 1275, 757 01 Valašské Meziříčí

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍHO STUDIA na školní rok 2020/2021

 

PRO PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍHO STUDIA JE NUTNÉ ABSOLVOVAT TALENTOVOU ZKOUŠKU

(tedy pro děti, které dosáhly k 1. září 7 a více let)

PŘED ABSOLVOVÁNÍM TALENTOVÉ ZKOUŠKY MUSÍ BÝT PODÁNA PŘIHLÁŠKA

Přihlášky ke studiu přijímáme elektronicky //pro-uchazece/prihlasky/                    

HUDEBNÍ OBOR

Předpoklady pro přijetí:

Intonační schopnost (zpěv předehraného – předzpívaného tónu).

Rytmická schopnost (vytleskání – opakování předvedeného rytmu).

Kombinace intonační a rytmické schopnosti – zpěv písně.

TANEČNÍ OBOR

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek ke studiu tance: Předpoklady je nutné splnit na 60%.

Fyzické dispozice

 • Tělesné proporce, somatotyp
 • Pohybové dispozice
 • Pohybové dovednosti
 • Zdravotní stav (nemoc-alergie)

Muzikálnost

 • Schopnost-dovednost s prožitkem vnímat hudbu v pohybu

Osobnost

 • Estetický vzhled
 • Vnímavost, zvídavost
 • Pracovní návyky
 • Sociální inteligence

Pro tuto zkoušku si uchazeč připraví:

Tréninkový úbor/trikot nebo dostatečně přiléhavý oděv-patrný reliéf postavy, kotníky, kolena, pas, paže, šíje (upravené vlasy), ponožky.

Starší uchazeči:

Doklady o dosažených studijních výsledcích v předchozí ZUŠ, případně doklady o zájmové nebo sportovní činnosti (doporučení pedagogů, trenérů…)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

I. stupeň základního studia (pro děti od 7let)

 • Dokáže se srozumitelně představit a něco o sobě říct
 • Dokáže se zapojit do skupinové aktivity
 • Zvládá převyprávět děj svého oblíbeného filmu, knížky, seriálu
 • Zvládá pracovat úplně samostatně či s malou pomocí učitele
 • Ovládá svoje tělo v prostoru, umí vést pohyb a napodobit ho
 • Využívá verbální i nonverbální projev
 • Dovede přečíst krátký příběh nahlas a poté ho převyprávět vlastními slovy a zamyslet se nad ním, pojmenovat hlavní postavy a prostředí ve kterém se děj odehrává

II. stupeň základního studia (pro děti od 14let)

 • Dokáže se srozumitelně představit a něco o sobě říct
 • Dokáže se zapojit do skupinové aktivity
 • Zvládá převyprávět děj svého oblíbeného filmu, knížky, seriálu
 • Zvládá pracovat úplně samostatně či s malou pomocí učitele
 • Ovládá svoje tělo v prostoru, umí vést pohyb a napodobit ho
 • Využívá verbální i nonverbální projev
 • Dovede přečíst krátký příběh nahlas a poté ho převyprávět vlastními slovy a zamyslet se nad ním, pojmenovat hlavní postavy a prostředí ve kterém se děj odehrává