Talentové zkoušky

PRO PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍHO STUDIA JE NUTNÉ ABSOLVOVAT TALENTOVOU ZKOUŠKU

(tedy pro děti, které dosáhly k 1. září 7 a více let)

PŘED ABSOLVOVÁNÍM TALENTOVÉ ZKOUŠKY MUSÍ BÝT PODÁNA PŘIHLÁŠKA

TALENTOVÁ ZKOUŠKA DO ZÁKLADNÍHO STUDIA

pro školní rok 2020-21

Odklad termínu

 Vzhledem k současným bezpečnostním opatřením nemůžeme vyhlásit konkrétní termín. Přihlášky ke studiu i nadále přijímáme elektronicky //pro-uchazece/prihlasky/ .                    

 

 • KRITÉRIA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK na školní rok 2020/2021
 • Hudební obor ZUŠ B-Art, o.p.s., ZAŠOVÁ
 • TALENTOVÁ ZKOUŠKA do ZÁKLADNÍHO STUDIA  

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek ke studiu tance: Předpoklady je nutné splnit na 60%.

Hudební obor

Předpoklady pro přijetí:

Intonační schopnost (zpěv předehraného – předzpívaného tónu).

Rytmická schopnost (vytleskání – opakování předvedeného rytmu).

Kombinace intonační a rytmické schopnosti – zpěv písně.

 • KRITÉRIA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK na školní rok 2020/2021
 • Taneční obor ZUŠ B-Art, o.p.s., ZAŠOVÁ
 • TALENTOVÁ ZKOUŠKA do ZÁKLADNÍHO STUDIA  

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek ke studiu tance: Předpoklady je nutné splnit na 60%.

Fyzické dispozice

 • Tělesné proporce, somatotyp
 • Pohybové dispozice
 • Pohybové dovednosti
 • Zdravotní stav (nemoc-alergie)

Muzikálnost

 • Schopnost-dovednost s prožitkem vnímat hudbu v pohybu

Osobnost

 • Estetický vzhled
 • Vnímavost, zvídavost
 • Pracovní návyky
 • Sociální inteligence

Pro tuto zkoušku si uchazeč připraví:

Tréninkový úbor/trikot nebo dostatečně přiléhavý oděv-patrný reliéf postavy, kotníky, kolena, pas, paže, šíje (upravené vlasy), ponožky.

Starší uchazeči:

Doklady o dosažených studijních výsledcích v předchozí ZUŠ, případně doklady o zájmové nebo sportovní činnosti (doporučení pedagogů, trenérů…)