Podpora školy

ZUŠ B-Art podporují:

Chtěli byste také podpořit vzdělávání na ZUŠ B-Art, ale nevíte jak na to?

Podpořit naši Základní uměleckou školu B-Art, o.p.s. můžete dvěma způsoby. Prostřednictvím finančního nebo nefinančního daru. Dary budou použity na nákup vybavení školy a zkvalitnění tak poskytovaného vzdělávání, jedná se například o koupi nových hudebních nástrojů, vybavení knihovny literárně-dramatického oboru, nebo pomůcky pro taneční obor, jako jsou například žíněnky, obruče, míče a pod., pro konkrétnější představu můžete nahlédnout na některé z pomůcek níže.

CHCI PODPOŘIT

_______________________________________________________________________________________________________________

Prostřednictvím finančního daru

Aktuální finanční dary přijímáme na koupi výše uvedených pomůcek a hudebních nástrojů.

Finanční dary přijímáme prostřednictvím níže uvedeného bankovního účtu. Pokud máte zájem o poskytnutí daru na konkrétní nástroj nebo pomůcku, stačí tento údaj uvést do poznámky, nebo nás kontaktuje prostřednictvím emailu. office@b-artskola.cz.

číslo účtu: 2800220844/2010

Potvrzení o sponzorském daru vystavíme obratem.

_______________________________________________________________________________________________________________

Prostřednictvím materiálního daru, nebo služby

Pravidelně šijeme kostýmy a trikoty pro naše žáky, nebo chystáme kulisy na představení. V těchto situacích velmi oceníme pomoc formou řemeslné práce, nebo darování aktuálně potřebných materiálů. Podpora naší školy formou materiálních darů a služeb ovšem podléhá nutné předešlé konzultaci.

office@b-artskola.cz