Podpora školy

Děkujeme všem, kteří ZUŠ B-Art podporují:

Chtěli byste také podpořit vzdělávání na ZUŠ B-Art, ale nevíte jak na to?

Podpořit naši Základní uměleckou školu B-Art, o.p.s., můžete dvěma způsoby. Prostřednictvím finančního nebo nefinančního daru. Dary budou použity na nákup vybavení školy a zkvalitnění poskytovaného vzdělávání. Jedná se například o koupi nových hudebních nástrojů, vybavení knihovny literárně-dramatického oboru, pomůcek pro taneční obor (např. žíněnky, obruče, míče) či výtvarných potřeb. Pro konkrétnější představu můžete nahlédnout na některé
z didaktických pomůcek níže.

CHCI PODPOŘIT

Prostřednictvím finančního daru

Aktuální finanční dary přijímáme ke koupi výše uvedených pomůcek a hudebních nástrojů. Přijímáme je prostřednictvím níže uvedeného bankovního účtu. Pokud máte zájem o poskytnutí daru na konkrétní nástroj nebo pomůcku, stačí tento údaj uvést do poznámky nebo nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu:
office@b-artskola.cz.

Číslo účtu: 2800220844/2010. Potvrzení o sponzorském daru vystavíme obratem.

Prostřednictvím materiálního daru nebo služby

Pravidelně šijeme kostýmy a trikoty pro naše žáky nebo chystáme kulisy na představení. V těchto situacích velmi oceníme pomoc formou řemeslné práce nebo darování aktuálně potřebných materiálů. Podpora naší školy formou materiálních darů a služeb ovšem podléhá nutné předchozí konzultaci. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím
e-mailu: office@b-artskola.cz.