Literárně-dramatický obor

Žáci tohoto oboru se zaměřují na činnost dramatickou, kde se zdokonalují ve svých komunikačních dovednostech, schopnosti empatie, pohybu na jevišti, postavení těla a práci s dechem. Činnost literární je učí číst texty s porozuměním a postupně je vede k tvorbě vlastní divadelní inscenace. Děti se seznamují s dramaturgickou, režijní i hereckou prací, při čemž rozvíjí svou představivost a jazykovou tvořivost.

Výuka probíhá blokově – jedno celé odpoledne v měsíci.

Studijní zaměření, která v tomto oboru nabízíme:

  • Přípravné studium (od 5 let)
  • Studium 1. a 2. stupně (od 7 do 18 let)
    • Herecké studio

Abychom vás mohli přijmout ke studiu, musíte nejdřív vykonat talentovku na 50 % podle těchto kritérií:

  • herecké dispozice/improvizace
  • mluva a vyjadřování
  • kooperace ve skupině osob

Zajímalo by vás ještě něco víc ze světa literárně-dramatického oboru? Zeptejte se na to oborové vedoucí MgA. Terezie Čermákové (cermakova.terezie@b-artskola.cz, +420 739 611 892). Jestli už víte všechno, co potřebujete, rovnou se k nám přihlaste ZDE.