Literárně-dramatický obor

Základem výuky Literárně-dramatického oboru jsou tvořivé činnosti – dramatické, mluvní, pohybové, slovesné, vybavující žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný projev. Snažíme se vytvářet herecké zkušenosti v rámci přípravy dramatického tvaru a také v rámci intenzivní interakce s divákem.

Výuku obohatíme žákům návštěvami divadelních představení a zákulisí, workshopy se zajímavými profesionály z divadelního prostředí, prací s mikrofonem a kamerou, dabingem, ale hlavně hereckou prací v rámci společného divadelního představení.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

I. stupeň základního studia (pro děti od 7let)

 • Dokáže se srozumitelně představit a něco o sobě říct
 • Dokáže se zapojit do skupinové aktivity
 • Zvládá převyprávět děj svého oblíbeného filmu, knížky, seriálu
 • Zvládá pracovat úplně samostatně či s malou pomocí učitele
 • Ovládá svoje tělo v prostoru, umí vést pohyb a napodobit ho
 • Využívá verbální i nonverbální projev
 • Dovede přečíst krátký příběh nahlas a poté ho převyprávět vlastními slovy a zamyslet se nad ním, pojmenovat hlavní postavy a prostředí ve kterém se děj odehrává

II. stupeň základního studia (pro děti od 14let)

 • Dokáže se zorientovat v dramatické situaci a popsat ji
 • Aktivně se zapojuje do diskuze ve skupině, dokáže reflektovat svou práci i práci ostatních a kolektivu
 • Umí vstoupit do role
 • Dokáže základně pracovat se svým hlasem
 • Využívá verbální i nonverbální projev
 • Dokáže převyprávět stručně děj svého oblíbeného filmu/knížky
 • Nebojí se zapojit do práce v kolektivu
 • Dokáže pojmenovat základní funkce v divadle
 • Čte nahlas, dovede příběh převyprávět vlastními slovy a rozebrat a popsat jednotlivé postavy v příběhu
 • Ovládá svůj pohyb, dovede pohyb vymyslet, napodobit, zopakovat