Literárně-dramatický obor

Základem výuky Literárně-dramatického oboru jsou tvořivé činnosti – dramatické, mluvní, pohybové, slovesné, vybavující žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný projev. Snažíme se vytvářet herecké zkušenosti v rámci přípravy dramatického tvaru a také v rámci intenzivní interakce s divákem.

Výuku obohatíme žákům návštěvami divadelních představení a zákulisí, workshopy se zajímavými profesionály z divadelního prostředí, prací s mikrofonem a kamerou, dabingem, ale hlavně hereckou prací v rámci společného divadelního představení.