hover

Hudební obor

V hudebním oboru se žákům věnuje tým pedagogů a muzikantů se zkušenostmi z mnoha hudebních žánrů – klasická, hudba, pop, rock a další. Díky zkušenému týmu nabízíme moderní a nová odvětví. K výuce přistupujeme individuálně, nabízíme moderní výukové materiály a postupy, snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost, dbáme na schopnost souhry s dalšími hudebníky a na vzájemnou spolupráci napříč studijními zaměřeními.

V novém školním roce 2017/2018 se naše nabídka rozroste o hru na saxofon, hru na kytaru a hru na baskytaru.

V rámci hudebního oboru vyučujeme:

  • Přípravná hudební výchova (od 5 let)
  • Základní studium (od 7 let)
12733477_895436380572999_3827023055233265273_nPřípravná hudební výchova
V hodinách přípravné hudební výchovy se žáci formou různých her učí nejen různé písně a hudební pojmy, ale rozvíjejí zde jednotlivými hudebními aktivitami své hudební schopnosti a dovednosti, díky kterým roste jejich celková hudebnost a prohlubuje se jejich vztah k hudbě a umění.

 

hudební obor 3Hra na zobcovou flétnu
---
Hra na příčnou flétnu
---
IMG_2938Sólový zpěv
V sólovém klasickém zpěvu se žáci učí základům hlasové a dechové techniky, rozšiřují si zde svůj hlasový rozsah a postupně se učí ovládat svůj hlas ve spojení s celkovým hudebním projevem a interpretací různých skladeb.
IMG_3252Hra na bicí nástroje
Vyučovací předmět „Hra na bicí nástroje“ připravuje žáka na hru sólovou i na hru v libovolném hudebním uskupení. Při výuce jsou používány moderní, kvalitní a specializované notové materiály.
Hra na housle
Hra na saxofon
Saxofon je jedinečný nástroj osobitého zvuku, staň se osobitý a osobností s tímto nástrojem. Saxofon je využívaný nástroj v moderní muzice i v klasické muzice. Žák se učí hrát všechny hudební styly, osvojí si základy nástroje a možnosti vytváření zvuků a tónů, které později využívá v sólové hře, s Dj´s, kapele různého hudebního žánru, Big bandu, dechovém orchestru či symfonickém orchestru. Absolvent saxofonu se stane kvalitním, všestranným a spolehlivým muzikantem.
Hra na klarinet
Klarinet má široké uplatnění v sólové i komorní hudbě. Klarinet patří mezi nástroje širokého uplatnění v hudbě dechové, symfonické, jazzové, taneční a folklórní. Žák si v průběhu studia osvojí základy hry na klarinet, postupně je rozvijí a seznamuje se s hudebními styly. Absolvent klarinetu se stane kvalitním, všestranným a spolehlivým muzikantem.

IMG_2844Populární zpěv

V hodinách populárního zpěvu se žáci učí vyjádřit pomocí široké škály uměleckých prostředků, které poskytuje populární hudba. Postupně si osvojí pěveckou techniku tak, aby mohli interpretovat skladby, jazzové, rockové, šansonové i části muzikálových partů. Své dovednosti zdokonalují na četných workshopech a seminářích i prostřednictvím řady veřejných vystoupení s pomocí zvukové techniky.

EHTDSElektronická hudební tvorba a domácí studio
Studijní zaměření, které se věnuje nahrávání, tvorbě hudby na počítači, mixování hudby a vzdělávání začínajících zvukařů.

IMG_3077Hra na elektronické klávesy
Při výuce hry na elektronické klávesové nástroje používáme nestandardní výukové metody :-). Účinkování ve školním tělese je pro nás užitečná zkušenost.

Hra na klavír
Výuka hry na tento hudební nástroj vychází z tradičních zvyků
obohacených o větší či menší míru improvizace či vlastní tvorby. Studenty
vedeme ke společnému muzicírování při doprovodech, při účinkování v hudebních
tělesech i k sólovým výstupům.
DSC02114Hra na varhany
Hra na tento královský hudební nástroj vyžaduje velkou dávku
trpělivosti. Při výuce vedeme studenty k hudební všestrannosti, která jim
umožní seberealizaci jak v oblasti koncertantní, tak užité liturgické hudby
podle vlastní profilace.
Hra na kontrabas
Kontrabas má obrovské využití. Uplatňuje se v jazzu, cimbálové muzice, folkových kapelách a komorních či symfonických orchestrech. Hodně se využívá v sólové hře, kde má ojedinělý zvuk a poskytuje mnoho možností k vyjádření rytmických a melodických prvků ve hře.
Hra na kytaru
Kytara v sobě spojuje přednosti nástroje melodického a akordického. Kytara je také nástroj společenský, vhodný k družnému zpěvu. Absolvent studia nalezne uplatnění jako doprovodný i sólový hráč ve skupinách, hrajících hudbu rozličných hudebních žánrů.
Hra na baskytaru
Cimbálová muzika
Muzikantská kapela, která rozšiřuje náš hudební obzor folklórním směrem. Pod vedením Ctirada Bryola, současného uměleckého vedoucího Cimbálové muziky Bača, se studenti společně sehrají pro následné veřejné vystupování na koncertech, festivalech, apod.

děkujeme našim sponzorům a partnerům