Hudební obor

V hudebním oboru se žákům věnuje tým pedagogů a muzikantů se zkušenostmi z mnoha hudebních žánrů – klasická, hudba, pop, rock a další. Díky zkušenému týmu nabízíme moderní a nová odvětví. K výuce přistupujeme individuálně, nabízíme moderní výukové materiály a postupy, snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost, dbáme na schopnost souhry s dalšími hudebníky a na vzájemnou spolupráci napříč studijními zaměřeními.

V rámci hudebního oboru vyučujeme:

 • Studium pro nejmenší – Hudební slabikář / Přípravné studium (pro děti od 5 do 7 let)

Vyučující: Eva Sáblíková DiS., Robin Lefner, Richard Paprskář, Radim Novák

V hodinách přípravné hudební výchovy se žáci formou různých her učí nejen různé písně a hudební pojmy, ale rozvíjejí zde jednotlivými hudebními aktivitami své hudební schopnosti a dovednosti, díky kterým roste jejich celková hudebnost a prohlubuje se jejich vztah k hudbě a umění.

 • Tanečně hudební školička (pro děti od 4 do 5 let, v individuálních případech lze uvažovat i o přihlášení dětí od 3 let)

Vyučující tanceMonika Krumpochová

Korepetice: Kateřina Hošáková

Múzická výchova nejmenších dětí (4-5 let) se opírá o jejich smysl pro kolektivní hru, pohyb, hudební cítění a o jejich přirozenou fantazii. V raném věku děti potřebují k hudebnímu prožitku i prožitek pohybový. Významným momentem hudebně-pohybové výchovy je nutnost soustředit všechny žáky na společný rytmus, vyjádření hudební melodie a dynamiky. Výuka se nese v atmosféře pohádkových příběhů, her, zpěvu písniček a výchovy po stránce citové, etické a estetické.

 • Zpěv – sólový zpěv a populární zpěv (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Bc. Šárka Cágová, DiS., Barbora Nohavicová, DiS., Jana Peřtová, Eva Sáblíková DiS.

V sólovém klasickém zpěvu se žáci učí základům hlasové a dechové techniky, rozšiřují si zde svůj hlasový rozsah a postupně se učí ovládat svůj hlas ve spojení s celkovým hudebním projevem a interpretací různých skladeb.

V hodinách populárního zpěvu se žáci učí vyjádřit pomocí široké škály uměleckých prostředků, které poskytuje populární hudba. Postupně si osvojí pěveckou techniku tak, aby mohli interpretovat skladby, jazzové, rockové, šansonové i části muzikálových partů. Své dovednosti zdokonalují na četných workshopech a seminářích i prostřednictvím řady veřejných vystoupení s pomocí zvukové techniky.

 • Rapový zpěv (II. stupně pro děti od 13 let)

Vyučující: Petr Šafránek

V tomto studijním zaměření se žáci seznamují s historií tohoto hudebního stylu a klíčovými interprety. Učí se vnímat různé druhy rytmu a psát si vlastní texty. Tvorba vlastních textů je důležitou součástí studijního zaměření Rapový zpěv, protože vlastní vyjádření a možnost vlastní tvorby je potřebou a důležitou disciplínou a také je jakýmsi druhem terapie. Žák se zde může popsat v textu své starosti i radosti a otevřít se svému okolí. Učíme se zde tedy psaní vlastních textů za pomocí druhů rýmů,  projevu, recitace, artikulace, frázování vlastních textu do hudebního podkladu a pohybu při interpretaci.
Vytváříme zpívané refrény a pracujeme s přirozenou polohou hlasu. Témata jež si žáci vybírají, nebo jim jsou zadána jsou pestrá. Snažíme se v dětech pěstovat pozitivní přístup k problémům a starostem všedního dne a vyjádřit radost a nadšení z věcí které jim obohacují život. Je krásné pozorovat co v žácích dříme, co jim dělá radost a s čím se potýkají.
Úryvky textů našich žáků:
1:
Opět nastala chvíle
Kdy před vámi můžu stát
Bavit vás svým uměním
Vše ze sebe vám dát
Dělat co mě baví
A vše co mám rád
A dnes jsem tu proto
Abych vám to mohl ukázat
2:
Užívám si všeho
Co kolem sebe vnímám
Užívat si dětství
Protože nikam nepospícham
Kamarády a rodinu
Kolem sebe mívám
A každý den žiju to
O čem ponících snívám
3:
Cítím se skvěle
Vysílám k vám zprávu
Pozitivně nabíjím se
Energií davu
Ve své hlavně nosím
Jednou představu
Všichni jsme na jedné lodi

V jednom přístavu

 • Elektronická hudební tvorba (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Vlastimil Vlček

Studijní zaměření, které se věnuje nahrávání, tvorbě hudby na počítači, mixování hudby a vzdělávání začínajících zvukařů.

 • Hra na cimbál (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Jaroslav Kneisl

Studium tohoto jedinečného nástroje na naší ZUŠ nabízí žákům nejen technickou průpravu a ovládnutí cimbálu, ale také jeho prostřednictvím pochopení základních hudebních principů, a především praktické zkušenosti hry skladeb různých období a žánrů, podle schopnosti a chuti žáka, od využití cimbálu v sólové i kolektivní podobě lidové hudby, až po nastudování skladeb z řádu vysokého umění.

 • Hra na klavír (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: MgA. Šárka Vránová Cágová, DiS., BcA. Jitka Kysučanová, DiS., Mgr, Karel Pekárek, dipl. um., Kateřina Hošáková, Markéta Komarová Dis.

Výuka hry na tento hudební nástroj vychází z tradičních zvyků
obohacených o větší či menší míru improvizace či vlastní tvorby. Studenty
vedeme ke společnému muzicírování při doprovodech, při účinkování v hudebních tělesech i k sólovým výstupům.

 • Hra na varhany (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Mgr. Karel Pekárek, dipl. um.

Hra na tento královský hudební nástroj vyžaduje velkou dávku
trpělivosti. Při výuce vedeme studenty k hudební všestrannosti, která jim
umožní seberealizaci jak v oblasti koncertantní, tak užité liturgické hudby
podle vlastní profilace.

 • Hra na saxofon (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Radim Novák

Saxofon je jedinečný nástroj osobitého zvuku, staň se osobitý a osobností s tímto nástrojem. Saxofon je využívaný nástroj v moderní muzice i v klasické muzice. Žák se učí hrát všechny hudební styly, osvojí si základy nástroje a možnosti vytváření zvuků a tónů, které později využívá v sólové hře, s Dj´s, kapele různého hudebního žánru, Big bandu, dechovém orchestru či symfonickém orchestru. Absolvent saxofonu se stane kvalitním, všestranným a spolehlivým muzikantem.,

 • Hra na kytaru (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Mgr. Ladislav Krajča, Robin Lefner

Kytara v sobě spojuje přednosti nástroje melodického a akordického. Kytara je také nástroj společenský, vhodný k družnému zpěvu. Absolvent studia nalezne uplatnění jako doprovodný i sólový hráč ve skupinách, hrajících hudbu rozličných hudebních žánrů.

 • Hra na elektronické klávesy (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Mgr. Karel Pekárek, dipl. um., MgA. Šárka Vránová Cágová, DiS., BcA. Jitka Kysučanová, DiS., Kateřina Hošáková, DiS.,  Markéta Komarová Dis.

Při výuce hry na elektronické klávesové nástroje používáme nestandardní výukové metody 🙂 . Účinkování ve školním tělese je pro nás užitečná zkušenost.

 • Hra na zobcovou flétnu (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Kateřina Monsportová, Radim Novák

Výuka na naší škole zahrnuje seznámení s celou rodinou zobcových fléten (od sopraninové až po basovou), což umožňuje realizaci tzv. flétnového consortu. Dále potom sólové hraní s doprovodem, muzicírování s nástroji jiného typu a samozřejmě i kombinace se zpěvem.

 • Hra na příčnou flétnu (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Kateřina Monsportová

Příčná flétna patří mezi dřevěné dechové nástroje. Flétna má krásný sametový tón, který hráči mohou uplatnit nejen sólově či v doprovodu s jinými nástroji, ale také v různých komorních nebo orchestrálních seskupeních.

 • Hra na klarinet (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Radim Novák

Klarinet má široké uplatnění v sólové i komorní hudbě. Klarinet patří mezi nástroje širokého uplatnění v hudbě dechové, symfonické, jazzové, taneční a folklórní. Žák si v průběhu studia osvojí základy hry na klarinet, postupně je rozvijí a seznamuje se s hudebními styly. Absolvent klarinetu se stane kvalitním, všestranným a spolehlivým muzikantem.

 • Hra na bicí nástroje (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Richard Paprskář

Vyučovací předmět „Hra na bicí nástroje“ připravuje žáka na hru sólovou i na hru v libovolném hudebním uskupení. Při výuce jsou používány moderní, kvalitní a specializované notové materiály.

 • Hra na housle (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Vojtěch Gerla

Studijní zaměření Hra na housle je na naší škole specifické zaměřením na folklorní a užitou hudbu. Žáci postupně získají základní technické dovednosti, které posléze praktikují při hře písní a v cimbálové muzice (či jiném komorním seskupení).

 • Hra na kontrabas (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Vyučující: Ing. Ctirad Bryol

Kontrabas má obrovské využití. Uplatňuje se v jazzu, cimbálové muzice, folkových kapelách a komorních či symfonických orchestrech. Hodně se využívá v sólové hře, kde má ojedinělý zvuk a poskytuje mnoho možností k vyjádření rytmických a melodických prvků ve hře.