Hudební obor

V hudebním oboru se žákům věnuje tým pedagogů a hudebníků se zkušenostmi z mnoha hudebních žánrů – klasická hudba, pop, rock a další. Díky zkušenému týmu nabízíme moderní a nová odvětví. K výuce přistupujeme individuálně, nabízíme moderní výukové materiály a postupy, snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost, dbáme na schopnost souhry s dalšími hudebníky a na vzájemnou spolupráci napříč obory a zaměřeními.

Žáci hudebního oboru se mohou vzdělávat v těchto studijních zaměřeních:

 • Hudební slabikář pro nejmenší (od 4 let)

Múzická výchova nejmenších dětí se opírá o jejich smysl pro kolektivní hru, pohyb, hudební cítění a o jejich přirozenou fantazii. V raném věku děti potřebují k hudebnímu prožitku i prožitek pohybový. Významným momentem hudebně-pohybové výchovy je nutnost soustředit všechny žáky na společný rytmus, vyjádření hudební melodie a dynamiky. Výuka se nese v atmosféře pohádkových příběhů, her, zpěvu písniček a výchovy po stránce citové, etické a estetické.

 • Přípravné studium (od 5 do 7 let)

V hodinách přípravné hudební výchovy se žáci formou různých her učí nejen různé písně a hudební pojmy, ale rozvíjejí zde jednotlivými hudebními aktivitami své hudební schopnosti a dovednosti, díky kterým roste jejich celková hudebnost a prohlubuje se jejich vztah k hudbě a umění.

 • Sólový zpěv (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

V sólovém klasickém zpěvu se žáci učí základům hlasové a dechové techniky, rozšiřují si zde svůj hlasový rozsah a postupně se učí ovládat svůj hlas ve spojení s celkovým hudebním projevem a interpretací různých skladeb.

 • Populární zpěv (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

V hodinách populárního zpěvu se žáci učí vyjádřit pomocí široké škály uměleckých prostředků, které poskytuje populární hudba. Postupně si osvojí pěveckou techniku tak, aby mohli interpretovat skladby jazzové, rockové, šansonové i části muzikálových partů. Své dovednosti zdokonalují na četných workshopech a seminářích i prostřednictvím řady veřejných vystoupení s pomocí zvukové techniky.

 • Rapový zpěv (studium II. stupně pro děti od 13 let)

V tomto studijním zaměření se žáci seznamují s historií rapu a jeho klíčovými interprety. Osvojují si druhy rytmu a rýmů, učí se recitovat a správně artikulovat, píší si vlastní texty a frázují je do hudebního podkladu, zaměřují se také na pohyb při interpretaci.

 • Hra na housle (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Hra na housle je na naší škole specifická zaměřením na folklorní a užitou hudbu. Žáci postupně získají základní technické dovednosti, které posléze praktikují při hře písní a v cimbálové muzice (či jiném komorním seskupení).

 • Hra na kontrabas (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Žáci se učí technické dovednosti, jež je možné uplatnit v jazzu, cimbálové muzice, folkových kapelách a komorních či symfonických orchestrech. Praktikují trénink sólové hry, kde má kontrabas ojedinělý zvuk a poskytuje mnoho možností k vyjádření rytmických a melodických prvků.

 • Hra na klasickou, akustickou, elektrickou a basovou kytaru (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Absolvent studia nalezne uplatnění jako doprovodný i sólový hráč ve skupinách hrajících hudbu rozličných hudebních žánrů.

 • Hra na cimbál (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Studium tohoto jedinečného nástroje na naší ZUŠ nabízí žákům nejen technickou průpravu a ovládnutí cimbálu, ale také jeho prostřednictvím pochopení základních hudebních principů. Žáci získávají praktické zkušenosti s hrou skladeb různých období a žánrů. Podle svých schopností mohou využít tento nástroj v sólové i kolektivní podobě lidové hudby.

 • Hra na klavír a keyboard (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Výuka hry na tento hudební nástroj vychází z tradičních zvyků obohacených o větší či menší míru improvizace či vlastní tvorby. Žáci jsou vedeni ke společné interpretaci při doprovodech, při účinkování v hudebních tělesech i k sólovým výstupům.

 • Hra na varhany (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Hra na tento královský hudební nástroj vyžaduje velkou dávku trpělivosti. Při výuce vedeme studenty k hudební všestrannosti, která jim umožní seberealizaci jak v oblasti koncertantní, tak užité liturgické hudby podle vlastní profilace.

 • Hra na zobcovou flétnu (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Výuka na naší škole zahrnuje seznámení s celou rodinou zobcových fléten (od sopraninové až po basovou), což umožňuje realizaci tzv. flétnového consortu, dále potom sólové hraní s doprovodem, muzicírování s nástroji jiného typu a nabízí samozřejmě i kombinaci se zpěvem.

 • Hra na příčnou flétnu (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Žáci studia hry příčnou flétnu využívají její sametový tón, který lze uplatnit nejen sólově či v doprovodu s jinými nástroji, ale také v různých komorních nebo orchestrálních seskupeních.

 • Hra na klarinet (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Žák si v průběhu studia osvojí základy hry na klarinet, postupně je rozvijí a seznamuje se s hudebními styly. Absolvent studia klarinetu se stane kvalitním, všestranným a spolehlivým muzikantem.

 • Hra na saxofon (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Žák se učí hrát všechny hudební styly, osvojí si základy nástroje a možnosti vytváření zvuků a tónů, které později využívá v sólové hře, s dýdžeji, v kapele různého hudebního žánru, big bandu, dechovém či symfonickém orchestru.

 • Hra na trubku (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)
 • Hra na bicí nástroje (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

Toto studijní zaměření připravuje žáka na hru sólovou i na hru v libovolném hudebním uskupení. Při výuce jsou používány moderní, kvalitní a specializované notové materiály.

 • Elektronická hudební tvorba (studium I. a II. stupně pro děti od 7 let)

V tomto zaměření se žáci věnují nahrávání, tvorbě hudby na počítači, mixování hudby a ozvučení scén.