hover

O škole

Základní umělecká škola B-Art působí ve Valašském Meziříčí, Zašové a Ratiboři.

Zájemcům nabízíme studium v tanečním a hudebním oboru.

Snažíme se v maximální míře uplatňovat získané dovednosti a znalosti našich žáků na řadě veřejných vystoupeních a koncertech.

Požadujeme spolupráci s rodiči a rozvíjíme vzájemnou spolupráci mezi pedagogy, žáky a rodiči.

Usilujeme o profesionální, otevřený a individuální přístup.

Důležité je pro nás propojení všech oborů a zaměření při realizaci vystoupení a projektů.

Pro žáky kromě pravidelné výuky organizujeme odborné workshopy, semináře, soustředění a exkurze.

Jsme pořadateli mezinárodního festivalu současného tance TANECVALMEZ.

děkujeme našim sponzorům a partnerům