COVID 19

CHOD ŠKOLY V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VCHÁZÍCÍ V PLATNOST OD 18. ZÁŘÍ 2020

CHOD ŠKOLY V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VCHÁZÍCÍ V PLATNOST OD 10. ZÁŘÍ 2020

  • Je nutné dodržovat rozestup mezi osobami minimálně 2m
  • Ve společných prostorách školy (chodby, schodiště, kancelář, toalety, zázemí,…) je povinnost nosit roušku
  • Prosíme rodiče o maximální zodpovědnost a uvážení zdravotního stavu dítěte, které posílají na výuku – do školy, prosím, posílejte pouze ZCELA ZDRAVÉ DĚTI.
  • Děti, které budou vykazovat známky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota), budou při zjištění těchto příznaků okamžitě izolovány od kolektivu, bude jim nasazena rouška, a vyučující kantor ihned kontaktuje rodiče nemocného dítěte
  • Výuka probíhá bez roušek (hudební i taneční obor) se zvýšenou pozorností a důslednou hygienou rukou
  • Žádáme rodiče, aby se nezdržovali v prostorách školy déle, než je nezbytně nutné
  • Prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel (mytí rukou, kašlání a kýchání do rukávu, rozestupy)

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ VCHÁZÍCÍ V PLATNOST OD 10. ZÁŘÍ 2020

PÉČE O ROUŠKY

BYL JSEM V KONTAKTU S NAKAŽENOU OSOBOU

MÁM PŘÍZNAKY